Menu
0
Snel en vakkundig
Specialisten in huis
Premium producten
Alle service in eigen werkplaats

Ademgas
Dit is de perslucht die is opgeslagen in de duikfles. Het is de lucht die je inademt tijdens het duiken. Gewone perslucht bestaat uit 21% zuurstof en 79% stikstof. Er worden echter ook andere gasmengsels gebruikt als ademgas, zoals bijvoorbeeld Nitrox, wat een hoger percentage zuurstof bevat, of Trimix, wat naast zuurstof en stikstof ook helium bevat.

Ademautomaat
Dit is een onderdeel van de SCUBA Set. Het regelt de hoeveelheid ademgas die van de duikfles naar de duiker wordt vervoerd en vermindert tevens de luchtdruk van het ademgas tot een inhaleerbaar niveau voor de duiker. Lees voor meer informatie ons artikel SCUBA Sets – Ademautomaten.

Anoxie
Dit wordt omschreven als een totaal zuurstoftekort in de lichaamsweefsels, waardoor de normale activiteiten niet meer kunnen worden ondersteund. Voor meer informatie over Anoxie en de verwante aandoening Hypoxie, zie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Hypoxie & Anoxie.

Barotrauma
Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen die worden veroorzaakt door verschillen tussen de omgevingsdruk en de druk in de luchthoudende lichaamsholten, zoals de oren, de longen en de sinussen, of andere luchthoudende holten, zoals de duikbril of plooien in het duikpak. Bekijk ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Barotrauma voor meer informatie.

Bijna-Verdrinking
Bij een Bijna-Verdrinking heeft het slachtoffer wel vloeistof (water) ingeademd, maar is hij niet overleden. Voor meer informatie, zie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Bijna-Verdrinking.

Bodemtijd
Dit geeft aan hoelang je op diepte kunt blijven onder water. Het is de duikduur, exclusief de tijd die je nodig hebt om op te stijgen en om eventuele decompressiestops te maken, dus de hoeveelheid tijd die je daadwerkelijk hebt voor de duik zelf.

Buddysysteem
Veiligheidsmaatregel tijdens het duiken, waarbij twee duikers samen duiken en elkaar gedurende de duik goed in de gaten houden, om noodgevallen snel te signaleren en snel hulp te kunnen verlenen. Lees ons artikel Basisopleiding – Buddysysteem voor meer informatie.

Buddybreathen
Ook wel mondstuk wisselen genoemd. Hierbij delen twee duikers één luchtvoorziening. Buddybreathen is slechts bedoeld voor noodgevallen, wanneer de lucht van één van de duikers op is, of wanneer zijn luchtvoorziening niet goed werkt. Een andere manier van lucht delen is het gebruik van een octopus (alternatieve luchtvoorziening).

Caissonziekte
zie Decompressieziekte.

Ciguatera vergiftiging
Dit type voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door het eten van sommige soorten koraalvissen, die bepaalde dinoflagellaten bevatten. Lees ons artikel Gevaarlijke Zeedieren – Giftige Zeedieren voor meer informatie.

CPR
Dit staat voor Cardiopulmonaire Resuscitatie, ook wel Reanimatie genoemd. Dit is een Reddingstechniek, die wordt ingezet bij bewusteloze mensen van wie de hartslag en ademhaling niet kan worden vastgesteld. Bekijk voor meer informatie ons artikel Duikveiligheid en EHBO – CPR – Reanimatie.

Decompressietabel
Geeft de decompressiestoptijden aan, gelet op de duikdiepte en duiktijd.

Decompressieziekte
Een aandoening waarbij er stikstofbellen worden gevormd in het bloed en in de lichaamsweefsels, doordat de duiker tijdens de duik te snel opstijgt naar het wateroppervlak. Voor meer informatie, zie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Decompressieziekte.

Decompressiestop
Hierbij blijft de duiker een bepaalde tijd in ondiep water, om zo de inerte gassen kwijt te raken die tijdens de duik door zijn lichaam zijn opgenomen. Hierdoor kan men het optreden van Decompressieziekte voorkomen.

Deco-boei
Deze boei wordt opgeblazen onder water om de positie van de duiker te markeren wanneer hij een decompressiestop houdt, zodat de volgboot de duiker makkelijker kan lokaliseren. Voor meer informatie over deze en andere soort boeien, zie ons artikel Duikuitrusting – Surface Tools.

Diepteroes
zie Stikstofnarcose.

Dieptemeter
Dit instrument wordt gebruikt om de maximaal bereikte diepte tijdens de duik vast te stellen. Moderne Dieptemeters geven ook de dalings- en stijgsnelheid aan en begeleiden de duiker hierbij, zodat Barotrauma en andere drukgerelateerde aandoeningen kunnen worden voorkomen. Lees voor meer informatie over duikinstrumenten ons artikel Duikuitrusting – Instrumenten.

Droogpak
Bij dit type duikpak blijft je lichaam droog. Hierdoor kun je extra onderkleding dragen onder je droogpak. Dit is vooral handig bij het maken van langere diepe duiken, waarbij je meer afkoelt, of bij het duiken onder koude omstandigheden.

Droge Verdrinking
Dit is de benaming voor het type verdrinking waarbij er geen water de longen binnendringt, omdat de keel wordt afgesloten door het strotklepje. Dit klepje gaat echter vervolgens niet meer open om lucht door te laten, waardoor het slachtoffer stikt. Bekijk voor meer informatie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Bijna-Verdrinking.

Drijfvermogen
Het vermogen van een object om te kunnen blijven drijven in een vloeistof of gas. Als het object een lagere dichtheid heeft dan de dichtheid van de vloeistof waarin het wordt gelegd, blijft het object drijven. Dit wordt positief drijfvermogen genoemd. Bij een negatief drijfvermogen heeft het object een hogere dichtheid dan de vloeistof, waardoor het object zinkt. Bij een neutraal drijfvermogen heeft het object dezelfde dichtheid als de vloeistof, waardoor het object als het ware op dezelfde plaats blijft zweven. Lees voor meer informatie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Duiktabel
Geeft aan hoelang een duiker op een bepaalde diepte kan blijven, zonder decompressiestops te hoeven maken.

Duikvlag
De algemeen geaccepteerde Duikvlag is de seinvlag A van het maritiem Internationaal Seinboek. Als een boot de Duikvlag voert, informeert deze zo andere boten dat er zich duikers onder water bevinden en dat ze vaart moeten minderen of om de duikstek heen moeten koersen. Voor meer informatie over de duikvlag en andere Oppervlakte Markeringen, zie ons artikel Duikuitrusting – Surface Tools.

Duikspecialisatie
Duiken ontwikkelt zich steeds verder naarmate de tijd verstrijkt, doordat er steeds weer nieuwe manieren worden bedacht waarop men de onderwaterwereld kan verkennen. Hierdoor zijn vele Duikspecialisaties ontstaan, met elk hun eigen specifieke locaties, omstandigheden, kenmerken en technische vaardigheden. Bekijk ons gedeelte over Duikspecialisaties voor meer informatie.

Duiksignalen
Dit zijn handsignalen die duikers gebruiken om met elkaar te communiceren onder water. Naast een aantal universele duiktekens, zoals voor OK, stijgen, dalen en het noodsignaal, hebben veel duikscholen en verenigingen ook hun eigen duiksignalen, die per instelling kunnen verschillen.

Duikprofiel
Dit is een grafiek, waarin praktische informatie is vastgelegd over de te maken duik, zoals de duikdiepte, de duikduur, de bodemtijd, het luchtverbruik en eventuele decompressiestops.

Duikpak
Een Duikpak is ontworpen om je lichaam te beschermen tegen onderkoeling, dierenbeten en snij- en schaafwonden. Er zijn drie standaard soorten: een Tropenpak, een Wetsuit en een Droogpak. Lees ons artikel Duikuitrusting – Duikpakken voor meer informatie.

Duikmasker
Een Duikmasker beschermt je ogen en stelt je in staat onder water te zien. Het zorgt ervoor dat er zich een met lucht gevulde ruimte voor je ogen bevindt, zodat je helder zicht hebt. Bekijk ons gedeelte over Duikmaskers voor meer informatie.

Duikfles
Dit is het meest bekende onderdeel van een SCUBA Set. Het bevat het ademgas dat je nodig hebt tijdens het Duiken. Lees ons artikel SCUBA Sets – Duikflessen voor meer informatie.

Duikcomputer
Dit is een elektronisch apparaat dat de duiker helpt bij het vaststellen van onder andere de huidige diepte, duikduur, maximaal bereikte diepte, nultijd en watertemperatuur. Voor meer informatie, zie ons artikel Duikuitrusting – Instrumenten.

Duikbrevet
Dit is het certificaat dat je ontvangt na het volgen van een duikopleiding. Het toont aan dat je over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt, die nodig zijn bij het uitvoeren van een bepaald type duik. Er zijn vele soorten duikbrevetten, afhankelijk van onder andere je leeftijd en de moeilijkheidsgraad of bijvoorbeeld brevetten voor een specifieke duikspecialisatie. Voor meer informatie over het behalen van je duikbrevet, zie ons artikel Introductie in Duiken – Duikbrevet Halen.

Duikboei
Dit type boei bestaat uit een gewichtje, een boei en een lijn. Het markeert de duikstek en zorgt voor een veilige afdaling en opstijging voor de duikers. Lees ons artikel Duikuitrusting – Surface Tools voor meer informatie.

Eerste trap
Dit is een onderdeel van de Ademautomaat. Het bestaat uit een klep, die de druk uit de duikfles verlaagt van 200 bar naar een druk die hoger is dan de omringende druk op de longen onder water. Bekijk het artikel SCUBA Sets – Ademautomaten voor meer informatie over de onderdelen van de Ademautomaat.

Grotduiken
Dit is een Duikspecialisatie, die compleet in het teken staat van het verkennen van onderwatergrotten. Bekijk ons gedeelte over Grotduiken voor meer informatie.

Histaminevergiftiging
Dit is een type voedselvergiftiging dat wordt veroorzaakt door het eten van vis met hoge concentraties histamine. Voor meer informatie, zie ons artikel Gevaarlijke Zeedieren – Giftige Zeedieren.

High Pressure Nervous Syndrome
Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, veroorzaakt door hoge druk. Het treedt op wanneer een duiker langere tijd ademgas inhaleert waar Helium in zit, op een diepte van meer dan 130 meter. Lees ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken - High Pressure Nervous Syndrome voor meer informatie.

HPNS
zie High Pressure Nervous Syndrome.

Hyperoxie
zie Zuurstofvergiftiging.

Hypoxie
Men spreekt van Hypoxie wanneer het lichaam of een deel van het lichaam niet genoeg zuurstof krijgt, waardoor de normale celfuncties niet meer kunnen worden ondersteund. Bekijk ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Hypoxie & Anoxie voor meer informatie.

Internationaal Seinboek
Hierin zijn de internationale afspraken vastgelegd over het gebruik van vlaggen en andere seinen in de scheepvaart.

Inerte gassen
Dit zijn gassen, die vrij in de natuur voorkomen. Ze worden ook wel edelgassen genoemd. Dit soort gassen reageert niet of nauwelijks met vrijwel alle andere chemische stoffen. Inerte gassen waar je tijdens het duiken mee te maken kunt krijgen (als onderdeel van het ademgas), zijn onder andere stikstof en helium.

Klaren van het masker:
Het herstellen van het verschil tussen de druk in het masker en de omgevingsdruk. Doe je dit niet, dan ontstaat er onderdruk in je masker en kan het zich vastzuigen aan je gezicht, met alle nare gevolgen van dien. In ons artikel Basisopleiding Duiken – Duikvaardigheden staat uitgelegd hoe je je masker moet klaren.

Klaren van de oren:
Als je afdaalt tijdens het Duiken, staan je oren onder druk veroorzaakt door het water. Het klaren van je oren is het herstellen van het verschil tussen de druk in de oren en de omgevingsdruk. In ons artikel Basisopleiding Duiken – Duikvaardigheden staat uitgelegd hoe je dit moet doen.

Loodgordel
Tijdens het duiken maakt men gebruik van Lood om een neutraal drijfvermogen te behouden, zodat men onder water blijft. Een Loodgordel wordt gebruikt om dit Lood op zijn plaats te houden rond het middel van de duiker. Voor meer informatie over Lood en Loodgordels, zie ons artikel Duikuitrusting – Lood en Loodgordels.

Markeerboei
Dit is een boei met daaraan een stevige dunne lijn, die om een haspel is gewikkeld en aan de duiker vast zit. Deze boei zorgt ervoor dat de volgboot aan het wateroppervlak weet waar de duikers zijn. Lees voor meer informatie ons artikel Duikuitrusting – Surface Tools.

Manometer
Dit instrument wordt gebruikt om de hoeveelheid lucht die nog in de duikfles zit vast te stellen (de flesdruk). Het is bevestigd aan de hoge druk poort van de Eerste Trap. Voor meer informatie over duikinstrumenten, zie ons artikel Duikuitrusting – Instrumenten.

NAUI
Staat voor National Association of Underwater Instructors. Dit is de oudste, op één na grootste en meest gerespecteerde Duikorganisatie ter wereld. Voor meer informatie over NAUI en over andere duikorganisaties, zie ons artikel Introductie in Duiken – Duikscholen en Duikorganisaties.

Natte Verdrinking
Dit is de benaming voor het type Verdrinking waarbij er water de longen binnendringt en je als gevolg daarvan stikt. Voor meer informatie over Verdrinking, zie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Bijna-Verdrinking.

Nachtduiken
Bij deze Duikspecialisatie wordt er `s nachts gedoken in plaats van overdag. Dit geeft je de kans de onderwaterwereld op een compleet andere manier te beleven en dingen te zien die je overdag niet zult tegenkomen, zoals bijvoorbeeld nachtzeedieren. Wel is het riskanter dan duiken overdag. Bekijk voor meer informatie ons artikel Duikspecialisaties – Nachtduiken.

Nitrox
Dit is een ademgas met een zuurstofpercentage tussen de 21% en 99%. Dit is een hoger percentage dan in gewone perslucht, wat maar 21% zuurstof bevat. Door Nitrox te gebruiken, neemt de kans op decompressieziekte en stikstofnarcose af. Nitrox wordt dan ook vooral gebruikt tijdens langere duiken en tijdens decompressiestops. Nadeel is wel dat je er minder diep mee kunt duiken. Door het hogere zuurstofpercentage kan de duiker namelijk eerder last krijgen van zuurstofvergiftiging.

NOB
Staat voor Nederlandse Onderwatersport Bond. Dit is de grootste en tevens de enige erkende sportduikorganisatie van Nederland, waarbij meer dan 240 Nederlandse duikclubs zijn aangesloten. Bekijk ons artikel Introductie in Duiken – Duikscholen en Duikorganisaties voor meer informatie over de NOB en andere duikorganisaties.

Nultijd
De maximale tijd die je op een bepaalde diepte kunt doorbrengen zonder dat je decompressiestops hoeft te maken.

Octopus
Ook wel alternatieve luchtvoorziening genoemd. Dit bestaat uit een complete reserve tweede trap van een ademautomaat, die aangesloten is op de eerste trap van de primaire ademautomaat. De octopus kan gebruikt worden in noodgevallen, waarbij lucht delen noodzakelijk is. Als je buddy zonder lucht komt te zitten of problemen heeft met zijn luchtvoorziening kan hij met behulp van de octopus ademhalen via jouw luchtvoorziening. Dit is een veiligere manier van lucht delen dan buddybreathen.

Onderkoeling
Hierbij daalt de lichaamstemperatuur sterk onder het normale niveau, waardoor de stofwisseling in gevaar komt. Er is sprake van Onderkoeling als de lichaamstemperatuur zakt tot onder de 35 graden Celsius. Lees voor meer informatie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Onderkoeling.

PADI
Staat voor Professional Association of Diving Instructors. Dit is de meest erkende en grootste groep professionele duikers ter wereld. Voor meer informatie over PADI en over andere duikorganisaties, zie ons artikel Introductie in Duiken – Duikscholen en Duikorganisaties.

Professioneel Duiken
Bij deze Duikspecialisatie worden duikers betaald voor het verlenen van een bepaalde dienst of het uitvoeren van een bepaalde taak. Er zijn verschillende vormen van Professioneel Duiken, die worden geclassificeerd afhankelijk van hetgeen de duikers uitvoeren onder water. Bekijk voor meer informatie ons artikel Duikspecialisaties – Professioneel Duiken.

Reddingsopstijging
Dit is een Duik-Reddingstechniek waarbij je een duiker, die bewusteloos is geraakt onder water, naar het wateroppervlak brengt. Let erop dat je getraind moet zijn in de Reddingsopstijging voor je deze ook daadwerkelijk mag uitvoeren. Voor meer informatie, zie ons artikel Duik-Reddingstechnieken – Reddingsopstijging.

Rebreather
Dit is een gesloten circuit SCUBA Set. Hierbij wordt de uitgeademde lucht omgezet in een gas dat de duiker weer kan inademen. Er is dus sprake van totale recirculatie en recycling van de gastoevoer naar de duiker. Lees ons artikel SCUBA Sets – Soorten voor meer informatie.

Reanimatie
zie CPR.

Rule of Thirds
Dit is een veiligheidsregel die te maken heeft met het verbruik van je ademgas. De regel stelt dat je ervoor moet zorgen dat je maar éénderde van je ademgas reserveert voor de duik zelf en de overige tweederde overhoudt. Zo heb je nog éénderde van je ademgas over voor het terugkeren naar het wateroppervlak en éénderde voor noodsituaties.

Schelpdiervergiftiging
Dit is een type voedselvergiftiging dat wordt veroorzaakt door het eten van mosselen, oesters en jakobsschelpen die geïnfecteerd zijn met dinoflagellaten. Voor meer informatie over deze en andere soorten voedselvergiftiging, zie ons artikel Gevaarlijke Zeedieren – Giftige Zeedieren.

SCUBA Set
SCUBA staat voor Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. De SCUBA Set is het gedeelte van de duikuitrusting dat duikers in staat stelt voor langere tijd onder water te kunnen ademen. Bekijk ons gedeelte over SCUBA Sets voor meer informatie.

Secundaire Verdrinking
Dit wordt ook wel uitgestelde verdrinking genoemd. Hierbij overleeft het slachtoffer in eerste instantie een verdrinking, maar overlijdt hij later als gevolg van biologische en chemische veranderingen en beschadigingen aan de longen, die kunnen ontstaan na een Bijna-Verdrinking. Lees ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Bijna-Verdrinking voor meer informatie.

Snorkel
Dit is een holle gebogen buis van rubber of plastic, met een mondstuk, dat je in staat stelt adem te halen als je aan het wateroppervlak zwemt met je hoofd onder water. Bekijk voor meer informatie ons artikel Duikuitrusting – Snorkels.

Sportduiken
Dit is een Duikspecialisatie die vooral wordt beoefend als vrijetijdsbesteding en ter vermaak. De meeste duikers beoefenen dit duiktype. Lees voor meer informatie ons artikel Duikspecialisaties – Sportduiken.

Stroomduiken
Ook wel Duiken in Stroming genoemd. Dit is vooral een `go with the flow` Duikspecialisatie, waarbij de duikers worden meegenomen door de Stroming. Stroomduiken draait om het gevoel dat je krijgt wanneer je met de Stromingen mee glijdt: het gevoel dat je vliegt. Voor meer informatie, zie ons artikel Duikspecialisaties – Stroomduiken.

Stikstofnarcose
Dit treedt op wanneer er een verhoogde concentratie stikstof is opgenomen in het bloed. Lees voor meer informatie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Stikstofnarcose.

Technisch Duiken
Deze Duikspecialisatie gaat voorbij de grenzen van het traditionele sportduiken. Men duikt hierbij naar dieptes van meer dan 40 meter, waardoor men decompressiestops moet maken om het optreden van decompressieziekte te voorkomen. Bekijk ons gedeelte over Technisch Duiken voor meer informatie.

Trimvest
Dit is een onderdeel van de duikuitrusting, dat wordt gebruikt om een neutraal drijfvermogen te behouden om zo op een bepaalde diepte te blijven en het regelt tevens het drijfvermogen tijdens het stijgen en dalen. Voor meer informatie over Trimvesten, zie ons artikel Duikuitrusting – Trimvesten.

Trimmen
Het regelen van je drijfvermogen, zorgen dat je drijfvermogen neutraal blijft. Dit doe je voornamelijk door lucht in en uit je Trimvest te laten lopen. Bekijk ons artikel Basisopleiding Duiken - Duikvaardigheden voor meer informatie.

Trimix
Dit is een ademgas dat naast zuurstof en stikstof ook helium bevat. Trimix wordt vooral gebruikt bij technisch duiken, waarbij men duikt op grotere diepten. Het helium wordt aan het ademgas toegevoegd om de hoeveelheid stikstof in het gasmengsel terug te dringen. Hierdoor neemt het risico op stikstofnarcose af en worden de decompressietijden verkort. Nadeel is wel dat helium warmte onttrekt aan het lichaam, waardoor de duiker sneller afkoelt.

Tweede trap
Dit is een onderdeel van de Ademautomaat, dat na de Eerste Trap komt. Het bestaat uit een klep, die de druk van het ademgas verlaagt tot een inhaleerbaar niveau voor de duiker en het gas vervolgens naar het mondstuk transporteert. Bekijk het artikel SCUBA Sets – Ademautomaten voor meer informatie over de onderdelen van de Ademautomaat.

Vinnen
Dit zijn vinvormige schoenen, die meestal gemaakt zijn van rubber of plastic. Ze helpen duikers zichzelf met minder moeite voort te stuwen onder water. Voor meer informatie over de verschillende soorten Vinnen, zie ons artikel Duikuitrusting – Vinnen.

Wet van Henry
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Henry stelt dat ‘naarmate de druk toeneemt, de hoeveelheid gas die door de lichaamsweefsels wordt opgenomen ook toeneemt.` Voor meer informatie over deze en andere Natuurkundige Wetten die met duiken te maken hebben, zie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wet van Boyle
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. Volgens de Wet van Boyle bestaat er een omgekeerd evenredige relatie tussen druk en volume. Als de druk toeneemt, is er een afname van het volume van gassen. Lees voor meer informatie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wet van Charles
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Charles stelt dat, tenzij er een verandering is in de druk van een vaststaande hoeveelheid gas, er een directe relatie bestaat tussen temperatuur en volume. Dat wil zeggen dat als de temperatuur toeneemt, het volume ook toeneemt. Voor meer informatie, zie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wet van Dalton
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. Volgens de Wet van Dalton over partiële druk is ‘de totale druk van een gasmengsel gelijk aan de som van de druk van de losse gassen wanneer zij het gehele volume in beslag zouden nemen`. Bekijk ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes voor meer informatie.

Wet van Archimedes
Dit is één van de Natuurkundige Wetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Archimedes stelt dat ‘elk object dat geheel of gedeeltelijk in een vloeistof is ondergedompeld, omhoog wordt geduwd door een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de door het object verplaatste vloeistof.` Met andere woorden, het object blijft drijven als zijn dichtheid lager is dan de dichtheid van de vloeistof waarin het wordt gelegd en het object zal zinken als zijn dichtheid hoger is dan die van de vloeistof. Bekijk ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes voor meer informatie.

Wings
Dit is een type trimvest dat tussen de backplate en de duikfles is bevestigd. Hierdoor zit de bladder op de rug en aan de zijkanten en niet aan de voorkant, zoals bij andere trimvesten. Dit zorgt ervoor dat de duiker meer bewegingsvrijheid heeft en dat er meer ruimte over blijft voor andere apparatuur die de duiker wellicht nodig heeft. Wings worden vooral veel gebruikt bij technisch duiken.

Wrakduiken
Deze Duikspecialisatie draait om het verkennen van Wrakken, voornamelijk Scheepswrakken. Bekijk ons artikel Duikspecialisaties – Wrakduiken voor meer informatie.

Zuurstofvergiftiging
Dit ontstaat wanneer de duiker langere tijd zuurstof met een hoge partiële druk inademt. Lees voor meer informatie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Zuurstofvergiftiging.

Zuurstoftoediening
Dit is een behandeling die wordt uitgevoerd om de toevoer van zuurstof te vergroten bij iemand met een ademstilstand of ademhalingsmoeilijkheden. Dit is van essentieel belang, niet alleen bij Duikongevallen, maar ook bij andere medische noodgevallen zoals een hartaanval, koolmonoxidevergiftiging en aandoeningen gerelateerd aan diabetes. Let erop dat je getraind moet zijn in Zuurstoftoediening voor je dit mag uitvoeren bij een patiënt. Voor meer informatie, zie ons artikel Duik-Reddingstechnieken – Zuurstoftoediening.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00